• slajd.a
 • slajd.i
 • slajd.b
 • slajd.c
 • slajd.d
 • slajd.e
 • slajd.f
 • slajd.g
 • slajd.h

Inne artykuły:

Nadchodzące wydarzenia:

19.08.2017 - sobota
Dożynki na Wierzchowiu
19.08.2017 - sobota
Dożynki na Wierzchowiu
27.08.2017 - niedziela
Dożynki w Modlniczce
2.09.2017 - sobota
Dożynki w Bęble
2.09.2017 - sobota
Dożynki w Bęble
10.09.2017 - niedziela
Godka Krakowska 2017

Nasze Plakaty:

28,10,0,50,1
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Powered By Creative Image Slider
Prace młodzieży uczęszczające na zajęcia z Malarstwa
Prace malarskie
Podgląd
Prace wykonane przez młodzież na zajęciach z malarstwa.
Prace malarskie
Podgląd
Prace wykonane przez młodzież uczęszczające na zajęcia z Malarstwa
Prace malarskie
Podgląd
Dożynki w Giebułtowie 2017
Dożynki Giebułtów 2017
Podgląd
Dożynki w Wierzchowiu
Dożynki w Wierzchowiu
Podgląd

Nasz QR kod:

Nasz facebook:

 

 

 

Zajęcia pozalekcyjne 2016

Zajęcia pozalekcyjne rozpoczynamy w szkołach od października.

W roku szkolnym 2016/2017 dzieci mogą uczestniczyć w następujących zajęciach edukacyjnych: warsztaty doświadczalne " Mały Einstein", ceramika oraz robotyka. Pierwszy tydzień każdego miesiąca pozostaje wolny od zajęć i przeznaczony na wpłaty. Koszty i czas zajęć prezentują się następująco:

 • Zajęcia doświadczalne "Mały Einstein" 15 zł /60 min/ raz w miesiącu
 • Zajęcia ceramiczne 18 zł /90 min / raz w miesiącu
 • Robotyka 32 zł / 120 min / raz w miesiącu

Prowadzimy również zajęcia sportowe w tym:

 • aerobik z elementami gimnastyki 15 zł / 60 min / raz w tygodniu począwszy od początku miesiąca
 • akademia piłkarska 15 zł / 60 min / raz w tygodniu począwszy od początku miesiąca

Od tego roku wprowadzamy również nowy regulamin zajęć pozalekcyjnych, bardzo prosimy o jego egzekwowanie.

 

Regulamin organizacji i uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Niniejszy regulamin uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, określa prawa i obowiązki uczestników zajęć, ich rodziców, a także instruktorów zajęć.

 1. Zajęcia prowadzone są w szkołach na terenie Gminy Wielka Wieś.
 2. Harmonogram zajęć jest ustalany w porozumieniu z dyrektorami szkół w zależności od dostępności godzin i sal lekcyjnych oraz hali.
 3. Przy tworzeniu harmonogramu priorytetem jest możliwość skorzystania z zajęć jak największej liczby dzieci z danej szkoły.
 4. W przypadku dużej liczby chętnych dzieci lub ich szerokiej rozpiętości wiekowej dopuszcza się możliwość stworzenia dwóch grup w danej szkole, w zależności od dostępności Instruktorów oraz godzin w planie lekcji Szkoły.
 5. Comiesięczny harmonogram podawany jest do wiadomości Rodziców poprzez informacje na stronie internetowej Ośrodka Kultury i Sportu oraz na plakatach
  i ulotkach w poszczególnych szkołach, w ostatnim tygodniu miesiąca poprzedzającego. Pakiet zajęć może ulec zmianie w związku z przypadającymi świętami.
 6. Uczeń jest wpisywany na listę zajęć na podstawie wypełnionej przez rodzica/opiekuna Deklaracji, dostępnej w szkołach, w biurze lub na stronie GOKiS.
 7. Deklaracja powinna być  dostarczana do sekretariatu szkoły lub bezpośrednio do biura GOKiS.
 8. Podpisana deklaracja jest jednocześnie akceptacją warunków uczestnictwa w zajęciach i zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
 9. Dzieci są wpuszczane na zajęcia zgodnie z wpisem Rodzica na Deklaracji.
 10. Dzieci są wpuszczane na zajęcia jedynie PO WCZEŚNIEJSZYM OPŁACENIU ZAJĘĆ (dowód wpłaty – do okazania).
  1. Istnieje możliwość dokonania płatności w biurze GOKiS w godzinach urzędowania lub przelewem na konto bankowe GOKiS
 11. W razie dokonania wpłaty w czasie krótszym niż 24h przed zajęciami, należy przesłać mailowo potwierdzenie przelewu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i powiadomić telefonicznie pod numerem 12 419 19 21.
 12. Nr konta do przelewów 57 8591 0007 0040 0004 5069 0002 - KBS Oddział Wielka Wieś
 13. W tytule przelewu należy napisać w następującej kolejności: nazwę szkoły, imię nazwisko dziecka, nazwę zajęć. W przypadku płatności za większą liczbę dzieci, należy wypisać powyższe dane dla każdego odrębnie.
 14. Istnieje możliwość uzyskania faktury na tzw. “żądanie” na podstawie zachowanego paragonu, w terminie trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.
 15. Nie ma możliwości wpłaty za zajęcia do rąk instruktora.
 16. Wpłata bez Deklaracji nie zobowiązuje Instruktora do wpuszczenia ucznia na zajęcia.
 17. Istnieje możliwość zwrotu lub przeniesienia płatności za zajęcia jedynie w przypadku odwołania zajęć z winy organizatora (GOKiS).
 18. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji majątkowej, mogą korzystać bezpłatnie z zajęć pozalekcyjnych w szkołach po uprzednim złożeniu przez rodzica/opiekuna prośby o zwolnienie z opłat, wraz z dokumentem wydanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej, poświadczającym trudną sytuację finansową.
 19. Pracownicy GOKiS zobowiązani są do sprawdzania uiszczanych za uczestników opłat i bieżącego weryfikowania listy dzieci względem terminowości opłat.
 20. Wszelkie zmiany tzn. wpis, rezygnacja z zajęć lub zamiana zajęć MUSZĄ być zgłoszone w biurze GOKiS w formie pisemnej lub mailowo i naniesione na listy przed danymi zajęciami. Zamiana zajęć jest możliwa jedynie w przypadku, gdy na wybranych zajęciach są dostępne wolne miejsca.
 21. Minimalna liczba uczestników, dla której otwierana jest grupa zajęciowa w szkole to 10 osób. Maksymalną ilość Uczestników określa Instruktor, w zależności
  od charakteru zajęć oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 22. W razie nieobecności dziecka na zajęciach nie ma możliwości zwrotu ani przenoszenia płatności na inny termin lub rodzaj zajęć.
 23. W zajęciach uczestniczą dzieci zdrowe. Jeśli stan zdrowia dziecka budzi wątpliwość Instruktora, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pozostałych uczestników, w porozumieniu z dyrektorem GOKiS, Instruktor może odsunąć dziecko od uczestnictwa w zajęciach.
 24. Uciążliwi, utrudniający innym korzystanie z zajęć, nie przestrzegający niniejszego Regulaminu Uczestnicy, zostaną skreśleni z listy uczestników danych zajęć, jeśli nie odniosą skutku wcześniejsze upomnienia lub uwagi.
 25. O wyborze Instruktora zajęć decyduje Dyrektor GOKiS.
 26. Instruktorzy zobowiązani są do prowadzenia zajęć z należytą starannością.
 27. Instruktorzy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania wewnętrznych przepisów szkoły oraz:
  1. prowadzenia zajęć w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa
   i higieny pracy;
  2. dbałości o należyty stan mienia Szkoły oraz o porządek i ład w miejscu wykonywania zlecenia;
  3. niezwłocznego zawiadomienia GOKIS oraz Szkoły o zauważonym w miejscu prowadzenia zajęć wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz niezwłocznym podjęciu niezbędnych i koniecznych czynności w zakresie udzielenia pierwszej pomocy lub mających na celu minimalizację zagrożenia,
   a także w razie potrzeby – niezwłocznego ostrzeżenia innych osób znajdujących się w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie;
  4. współdziałania ze Szkołą w czasie ewakuacji - w sytuacji losowych, np. pożaru oraz w przypadku konieczności udzielenia pomocy ofiarom wypadków;
 28. Uczestnicy zajęć sportowych powinni posiadać odpowiedni strój sportowy, w szczególności zamienne obuwie sportowe.
 29. Uczestniczące w zajęciach dzieci będą odbierane przez Instruktorów ze świetlicy i po zajęciach odprowadzane na świetlicę.
 30. Rodzice są zobowiązani odbierać dziecko ze świetlicy informując o tym nauczyciela świetlicy, a nie bezpośrednio z zajęć pozalekcyjnych.
 31. Instruktorzy odpowiadają za dyscyplinę i porządek w czasie przeprowadzonych zajęć, w szczególności zapewniają opiekę i sprawują pieczę nad Uczestnikami zajęć.
 32. W razie wypadku Instruktorzy są zobowiązaniu do powiadomienia o zdarzeniu rodzica,  dyrektora GOKiS oraz dyrektora szkoły.
 33. Instruktorzy ponoszą odpowiedzialność za swoje mienie oraz mienie szkoły, które jest im udostępniane podczas prowadzonych zajęć pozalekcyjnych .
 34. Wszelkie uwagi dotyczące zajęć pozalekcyjnych należy zgłaszać do biura GOKiS.
 35. Uczestnicy zajęć, ich Rodzice oraz Instruktorzy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 roku.

 

 

Lista załączników:
Download this file (zał 4 Deklaracja 2016.doc)Deklaracja dla rodziców 2016[Deklarecja dla rodziców 2016]46 kB