• slajd.a
  • slajd.i
  • slajd.b
  • slajd.c
  • slajd.d
  • slajd.e
  • slajd.f
  • slajd.g
  • slajd.h

Inne artykuły:

Nasze Plakaty:

28,10,0,50,1
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Powered By Creative Image Slider
Godka krakowska- festiwal gwary i tradycji- amfiteatr przy ZSP w Modlnicy - 17 czerwca 2018
Festiwal Godki Krakowskiej
Podgląd
Posprzątajmy Naszą Gminę
Posprzątajmy Naszą Gminę
Podgląd
Zumba Maraton
Zumba Maraton
Podgląd
V MIĘDZYGMINNA BITWA KULTURALNA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH
Podgląd
Dożynki w Będkowicach
Podgląd
Eko piknik
View Image
Dożynki sołeckie w Giebułtowie 2018
Dożynki sołeckie w Giebułtowie 2018
View Image

Nasz QR kod:

Nasz facebook:

 

 

 

Gala XV Dni Gminy Wielka Wieś

Częścią obchodów Dni Gminy jest uroczysta gala, na której przyznawane są nagrody dla osób szczególnie zasłużonych dla gminy.

Statuetkę w kategorii Wielka Wieś Mała Ojczyzna otrzymują:

Grażyna Mirek - Urodziła się w Będkowicach, tutaj się wychowała, tu też mieszka na co dzień. owszechnie znana lokalnej społeczności, otwarta na problemy i potrzeby wsi, nigdy nie odmawia pomocy.Pani Grażyna to przede wszystkim działaczka społeczna, która uczestniczy czynnie we wszystkich przedsięwzięciach na rzecz wsi Będkowice. Bardzo aktywna artystka Zespołu Pieśni i Tańca Będkowianie, członkini Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Będkowickiej Sokolica oraz Rady Parafialnej. Jest  także osobą od zawsze angażującą się w działalność Szkoły Podstawowej w Będkowicach. Pani Grażyna nigdy nie odmawia pomocy ludziom potrzebującym. Włącza się we wszystkie akcje charytatywne np. zbiórkę dla rodzin z Będkowic, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji itp. Często bezinteresownie  zajmuje się oprawą wokalną mszy.Zawsze bezinteresownie  zajmuje się wystrojem Kościoła na uroczystości świąteczne .

Jolanta Zagórska – Pani Jolanta jest rodowitą mieszkanką Modlniczki i tutaj też  słynie ze swojego serca do dzieci. To co dla nich robi daleko wykracza poza obowiązki nauczyciela Szkoły Filialnej w Modlniczce oraz opiekuna świetlicy środowiskowej. Poświęca dzieciom niemal każdą wolną minutę. Jeśli ktoś posiada skrawki materiałów, koronek, folii, lub innych niepotrzebnych materiałów to jest oczywiste, że należy podarować jej Pani Joli, która wraz z dziećmi wyczaruje z nich cudowne, barwne prace artystyczne. Dzięki jej otwartości i poświęceniu świetlica środowiskowa w Modlniczce niemal pęka w szwach. A Pani Jola korzystając z obecności dzieci  tworzy z nimi spektakle, uczy krakowiaków i wpaja wartości, które pozwolą się im odnaleźć w świecie dorosłych.

Stanisław Janus-  mieszkaniec Bębła. Skarbnik i wieloletni kierowca jednostki  OSP Bębło. Jego zasługi to wieloletnia działalność społeczna w  OSP Bębło, otwartość  na pomoc innym, nie szczędząc własnego czasu. Był zaangażowany w wielu działaniach i akcjach bieżących  OSP a także w organizowanych imprezach, charytatywnych niosąc pomoc dla potrzebujących.  Angażuje się także jego syn oraz żona, która swoimi umiejetnościami krawieckimi wsparła ostatnio  KGW w  Bęble. Jest to człowiek solidny, uczciwy i zawsze można na nim polegać.

Wiesław Gola -  mieszkaniec Giebułtowa. Pan Wiesław cieszy się zaufaniem mieszkańców Giebułtowa, dzięki któremu od wielu lat jest radnym sołeckim, a w latach 2002 – 2006 był Radnym Gminy Wielka Wieś. Swoim usposobieniem stara się rozwiązywać problemy wsi i mieszkańców w sposób spokojny i bezkonfliktowy. Zawsze służy radą oraz osobiście angażuje  się w prace na rzecz lokalnej społeczności. Nominacja Pana Wiesława prze radę sołecką jest wyrazem jej wdzięczności za pracę na rzecz społeczności Giebułtowa. W ten sposób pragną go także wyróżnić jako człowieka, który na trwałe wpisuje się w teraźniejszość i przyszłość naszej miejscowości.                                          

Stanisław Windys – mieszkaniec Białego Kościoła. Pan Stanisław to osoba mocna zaangażowana w życie sołectwa Biały Kościół oraz parafii. Członek rady parafialnej, zawsze gotowy do pomocy bez względu na porę dnia. Wielokrotnie nieodpłatnie interweniował w przypadku różnych awarii elektrycznych, a także zajmował się zabezpieczeniem energetycznym imprez lokalnych oraz Dni Gminy.

Eugeniusz Żurek - prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkiej Wsi. Wieloletni działacz na rzecz środowiska lokalnego. Zawsze pomocny mieszkańcom i zaangażowany w liczne działania na ich rzecz. Dbający o integrację środowiska lokalnego ze szkolnym. Współorganizuje Dzień Dziecka przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi oraz inne uroczystości związane z krzewieniem tradycji lokalnych, jak choćby Dożynki czy Wspólne Kolędowanie. Od początków istnienia Klubu Seniora jest aktywnym jego członkiem. Od wielu lat podejmuje także starania podtrzymujące tradycję Herodów w Wielkiej Wsi. Swoją postawą i aktywnością promuje kulturę i tradycję ludową w miejscowości. Mieszkańcy mówią o nim - zawsze pomocy i życzliwy.

Grzegorz Wojdała – mieszkaniec Czajowic, od 12 lat w radzie sołeckiej, Członek Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Czajowic, osoba bardzo zaangażowana na rzecz lokalnej społeczności, zawsze gotowy do wsparcia każdej inicjatywy

 

Statuetkę w kategorii Młodość =Przyszłość otrzymała

Anna Calik- mieszkanka Szyc,  a same  Szycowianki w nominacji napisały o niej, że jest to dziewczyna, która bardzo mocno angażuje się w działalność kulturalną i społeczną miejscowości Szyce. Należy do zespołu regionalnego Szycowianie, czynnie uczestniczy w działalności zespołu, bierze udział we wszystkich akcjach kulturalnych. Dumnie reprezentuje swoją miejscowość oraz gminę, biorąc udział w zadaniach realizowanych przez Młodzieżową Radę Gminy, pełniąc tam funkcję wiceprzewodniczącej. Swoją postawą i zachowaniem może być przykładem dla wielu młodych ludzi.

 

Statuetkę w kategorii „Pro Cultura” otrzymał:

Kazimierz Pudełko- Pan Kazimierz jest mieszkańcem Modlniczki, w przeszłości był zaangażowanym sołtysem tej miejscowości, natomiast dzisiaj otrzymuje nagrodę za swoje działania kulturalne. Większość mieszkańców kojarzy Pana Kazimierza z Zespołem Modlnicanie, gdzie gra w kapeli  na trąbce. Jest też aranżerem wielu utworów, które znajdują się w repertuarze Modlnican. Pan Kazimierz zawsze chętnie ubiera krakowski strój i towarzyszy zespołowi w licznych koncertach, a kondycję do koncertowych maratonów zapewne wyrobił sobie wchodząc przez lata schodami na wieże mariacką gdzie był trębaczem hejnału.

W kategorii Przyjaciel Gminy Wielka Wieś nagrodę otrzymali:

Aspirant Łukasz Mendel na co dzień pracujący w Jednostce Ratunkowo Gaśniczej nr 5 w Krakowie. Pan Łukasz mocno zaangażował się w szkolenia z zakresu tematyki projektu.  Kilkakrotnie przyjeżdżał do naszej gminy i przeprowadzał warsztaty dla mieszkańców i uczniów szkół gminnych poza godzinami swojej pracy. Zapraszamy Pana Łukasza na scenę i Liczymy, że Pana trud nie pójdzie na marne i gdy adepci kursów znajdą się w sytuacji zagrożenia życia, doskonale będą wiedzieć co mają robić.

Dominik Staśko – pan Dominik dał się poznać w Urzędzie Gminy Wielka Wieś jako odpowiedzialny pracownik Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Przy działaniach realizowanych przez Gminę nie odmawiał pomocy i zawsze służył radą przy inwestycjach realizowanych przez  Gminę na styku Gmina –PGNiG. Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i liczymy oczywiście na dalszą współpracę przy kolejnych projektach.

 

Na Gali rozdano także Specjalne Podziękowania, a otrzymali je:

Jan Kowalik mieszkaniec Czajowic 39 lat pracował i działał jako prezes OSP Czajowice .W 2009 roku został odznaczony srebrnym medalem ,,Za Zasługi dla Pożarnictwa". Całe życie kultywował tradycje pożarnicze, rozwijał i dbał o dobry wizerunek OSP Czajowic.

Ochotnicza Straż Pożarna w Białym Kościele, która jest bardzo aktywną jednostką, nie tylko zaangażowaną w akcje ratownicze, ale także w działania prewencyjne, pomoc w różnych akcjach społecznych i lokalnych wydarzeniach. To oni między innymi wsparli projekt 4 minuty, natomiast tą nagrodą w szczególności pragniemy im podziękować za przeprowadzane na terenie gminy akcje krwiodawstwa. Mając przecież świadomość, że zebrana przez ochotników krew może kiedyś każdemu z nas uratować życie.

W części artystycznej dla gości wystąpił znany z przeboju " Nie liczę godzin ni lat" Andrzej Rybiński, z którym zgromadzeni chętnie nucili stare przeboje. Wyjątkowość XV Dni Gminy podkreślona została wystawą witraży Pana Zbigniewa Morawca, mieszkańca Modlnicy. Pan Zbigniew jest również autorem statuetek- witraży, wręczonych w kategorii Wielka Wieś- Mała Ojczyzna. Na koniec jak przystało na świętowanie rocznicy wjechał na salę tort, którego wspólnie pokroili: Tadeusz Wójtowicz Wójt Gminy Wielka Wieś, Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, W-ce Starosta Powiatu Krakowskiego Tadeusz Nabagło, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego Piotr Goraj, Łukasz Smółka - Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury.

  

 

 

 

 

Na tej stronie używamy cookies aby dostarczać najlepiej spersonalizowaną treść dla naszych odbiorców. Możesz przeczytać naszą Politykę Prywatności.

Kliknij przycisk Akceptacja aby potwierdzić zapoznanie się z informacją i wyrazić zgodę na uzywanie cookies.